GIới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT

Xem chi tiết

Sản xuất và kinh doanh các loại dây, cáp Viễn thông, cáp điện lực, nguyên vật liệu Viễn thông, đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình Bưu chính Viễn thông, công trình điện, xây dựng lắp đặt các nhà trạm cột ăng ten Viễn thông, các công trình công nghiệp, dân dụng,…

Văn phòng đại diện: Khu công nghiệp Bình Xuyên – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : (+84) (0) 211 3598 999

Fax: (+84) (0) 211 3598 777

Mail: vnc@vietnhatcap.com.vn

Thông báo cổ đông

Đại hội đồng cổ đông