Lịch sử hình thành

Bạn đang ở đây

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật (Tên cũ là: Công ty CP Cáp Việt Nhật ) được thành lập từ tháng 3 năm 2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000267 do Sở Kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc cấp lần 01 ngày 09/03/2007 , với số vốn điều lệ 100.000.000.000VNĐ (Một trăm tỷ đồng chẵn) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật (VNC) hiện đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500268915 do sở Kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc cấp lần 03 ngày 24/02/2012; Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật (VNC) là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các loại dây và cáp Viễn thông, cáp điện lực, nguyên vật liệu Viễn thông, đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình Bưu chính Viễn thông, công trình điện, xây dựng lắp đặt các nhà trạm cột ăng ten Viễn thông, các công trình công nghiệp, dân dụng vv...

Từ 2016 do kinh doanh và thị trường khó khăn, công ty đã dừng sản xuất cáp viễn thông.  Duy trì hoạt động đến năm 2018, sau khi Đại hội cổ đông thường niên thông qua phương án thanh lý toàn bộ dây chuyền sản xuất cũ, công ty đã điều chỉnh mục tiêu đầu tư và kinh doanh sang lĩnh vực công nghiệp phụ trợ và góp vốn thành lập công ty liên kết Vinastartup Vĩnh Phúc đầu tư nhà xưởng cho thuê.