Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Bạn đang ở đây

Thứ sáu , 07/07/2023
Sáng ngày 07/07/2023 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Nhật đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tại tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Kính mời Quý Cổ đông xem nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội tại đây:
Thứ tư , 19/10/2022
Sáng ngày 19/10/2022, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Nhật đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Kính mời Quý Cổ đông xem nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội tại đây: